Internationellt

Pappers bedriver sitt internationella arbete på tre plan. Vi har kontakter och samarbete med våra vänförbund i Europa och övriga värden. På senare år har arbetet med gränsöverskridande avtal blivit allt viktigare. Det vi kommit längst med inom området gränsöverskridande avtal är företagsråd på Europanivå, European Work Councils (EWC). Tillsammans med den internationella fackliga federationen som vi tillhör, IndustriALL Global Union, har vi ett globalt avtal med SCA. Avtalet bygger på ILO: s (International Labour Organisation) 8 grundkonventioner.

Vi bedriver sedan många år utvecklingsprojekt i tredje världen som syftar till att stärka våra fackliga kamrater. Våra projekt handlar alltid om att hjälpa våra vänförbund att organisera, utbilda och stärka den fackliga organisationen. Vi verkar i alla världsdelar med tonvikt på Öst-Europa, Latinamerika och Asien.

Vår grundtes för arbetet är solidaritet och egenintresse. Solidaritet för att stödja våra kolleger som har mycket svåra arbetsförhållanden, trakasserier av fackligaledare är ett normalt tillstånd i många länder. Misshandel och mord på arbetare och fackligaledare är inte ovanligt i många av de länder som vi verkar i.

Egenintresse för att motverka social dumping inom vår bransch samtidigt som vi motverkar exploatering av pappersarbetare runtom i världen.

Pappers är medlem i följande internationella organisationer:

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista