Bransch

Pappers organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin. Totalt arbetar ca 19 000 inom branschen, varav ca 15 000 är arbetare.

Trä

Produktionen av massa uppgick år 2010 till 11 864 tusen ton, varav 3 761 såldes som avsalu och resterande gick direkt in i pappersproduktionen. Antalet pappersbruk är 42. De största pappersprodukterna är tidningspapper, olika tryckpapper, förpackningspapper, wellpapp och kartong. Av produktionen av papper och avsalumassa går ca 85 procent på export och huvvudelen av detta till EU. I produktionsprocessen används 45 miljoner skogskubikmeter råvara och ca 23 Twh elenergi. Massa- och pappersindustrin använder därmed en tredjedel av den elenergi som går till industrin.

Världens fjärde största exportör

Sverige är världens fjärde största exportör av massa och papper. Varje år exporterar pappers- och massaindustrin för ca 120 miljarder kr. Däremot är bara ett av de riktigt stora pappersindustrierna svenskt, nämligen SCA. Stora Enso som Pappers största arbetsgivare i Sverige är finskt, även om det finnas stora svenska ägarintressen i företaget. Idag är ca 50 procent av Pappers medlemmar anställda i utlandsbaserade företag mot ca 5 procent år 1990.

De näringspolitiska förutsättningarna är avgörande för investeringar i svensk massa- och pappersproduktion. Råvaruförsörjning, energi- och miljöpolitik, transporter och forskning är alla viktiga frågor för långsiktig överlevnad och utveckling av branschen. De senaste och närmast kommande år framträder prisutveckling på råvara och el som ödesfrågor för branschen. En svag marknad har omöjliggjort kompensation i priset för slutprodukten för de höjda kostnaderna för främst el och råvara.

Pappers arbetar aktivt för att försöka påverka villkoren för branschen och på sätt medverka till investeringar för långsiktig överlevnad för branschen. Det är ett arbete som sker, och måste ske, både på nationell nivå och på EU-nivå. Många beslut på EU-nivå har direkt återverkan på vår bransch villkor i Sverige och vill man påverka måste det ske innan EU har fattat beslut. Detta kräver ett samarbete över gränserna och Pappers arbetar med andra förbund som organiserar pappersarbetare inom vår europeiska federation IndustriALL Europe. Inom Pappers finns en särskild kommitté KBK (Koncern och Bransch Kommittén) som regelbundet diskuterar utvecklingen för vår bransch och olika näringspolitiska frågor.

Mer information eller frågor

Du som vill ha mer fakta om massa- och pappersindustrin, gå till:
www.forestindustries.se

Du som har frågor runt Pappers syn på bransch och näringspolitiska frågor kan vända dig till förbundsombudsman conny.nilsson [at] pappers.se (subject: Bransch) (Conny Nilsson) eller 08-7966133

Letar du efter någon av Pappers 57 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista