Bli medlem

Rätt att söka inträde i förbundet har varje arbetare, anställd eller med anställningsliknande förhållanden inom förbundets verksamhetsområde. 

Skriftlig ansökan om inträde ska göras till berörd avdelningsstyrelse. Du kan läsa mer om medlemskap och inträdesansökan i Pappers stadgar. 

Ansök hos Pappers avdelningar

Bilagor

pappers_stadgar_2018.pdf (pdf, 261 KB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista