Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Utbildningen vänder sig i första hand till skydds-/kontaktombud.

Denna utbildning skall ge deltagarna verktyg gällande den psykosociala arbetsmiljön.

Förbundet bekostar utbildningen, arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst inom ramen för förtroendemannalagen.

Förkunskaper: BAM och Förbundets Miljökurs

OBS: det skall vara minst två deltagare från avdelningen.

Anledningen till att det skall vara minst två deltagare är att få igång ett arbete hemma på arbetsplatsen. Det kan också vara bra om det finns en tanke kring vad arbetet skall bestå i, innan genomförande av utbildningen.

Datum

20 mars 201723 mars 2017

Sista anmälningsdag

25 januari 2017

Plats

Runö Folkhögskola

Bilagor

Kursansökan (pdf, 121 KB)

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista